Inblick's Tomas Ander kommenterar kammarrättens dom

– Om familjen inte kan fortsätta leva enligt sin övertygelse tvingas de lämna Sverige.
Den sista formuleringen måste betraktas som ett indirekt skäl till att  hemundervisning beviljats. Det är intressant med tanke på att ett dussintal familjer under de senaste åren just gått i exil på grund av att de nekas hemundervisning, skriver Tomas Ander i Inblick.