Dominics föräldrar gav ett mycket gott intryck

Christer och Annie utanför rättegångssalen vid Svea hovrätt.
Dag 2 - fredagen den 23 november
Fredagens förhanding pågår i skrivande stund men tyvärr så hålls eftermiddagens utfrågning bakom stängda dörrar. Dagen har i övrigt dominerats av uppspelningar från tidigare tingsrättsförhandlingar. Ett längre vittnesmål av Annies spelades upp där hon utförligt berättade vad hon genomgått, om svåra trauman, kollapser, ja till och med om hur hon vid minst två tillfällen drabbats av hjärtstillestånd i den kamp som följde omhändertagandet av Dominic.

Annie vittnade om en lycklig barndom och ett lyckligt äktenskap med Christer och om hur glädjen fullkomnades då Dominic föddes. Periodvis har de levt i Indien och periodvis i Sverige utan att ännu ha bestämt sig för var de skulle bosätta sig permanent. Vad som till sist fick dem att välja att flytta till Indien var inte först och främst skolfrågan men däremot sociala myndighetens ageranden.

Det finns många fler talande detaljer i Annies vittnesmål som rätten har att ta ställning till. Om de opartiskt lyssnat och tagit in informationen borde det påverka domen till föräldrarnas fördel.

Några nära släktingars vittnesmål spelades också upp inför rätten. Samtliga ställer sig oförstående till att Dominic omhändertagits. Vittnesmålen var trovärdiga. Väl initierade i situationen och samstämmigt talade de om Dominic som en öppen, glad och nyfiken pojke som trivdes enormt bra med sina föräldrar. Samtliga intygade även att Dominics fick en god omsorgsfull uppfostran.

Ett annat mycket intressant vittnesmål som spelades upp var med professor Archer som vid några tillfällen hade träffat Christer och Annie. Mycket chockerande var det att höra då han uttryckte förvåning över att Annie fortfarande var vid livet med tanke på det skick hon befann sig i då de träffades. Han beskrev sedan vetenskapligt hur en människokropp reagerar och vad som händer när gränser forceras orsakade av stress, oro etc.
Professor Archer hade två foton framför sig föreställande Dominic; ett från tiden innan omhändertagandet och ett senare. Archer vägrade först tro att det var samma person på båda bilderna, och ställde som följdfråga till sitt eget svar om man har utrett varför pojkens hälsa försämrats så markant. Också det vittnesmålet var uteslutande till familjens fördel.

Under eftermiddagen hölls ytterligare förhör med ett kallat vittne på plats. Tyvärr stängdes då dörrarna varför rapporteringen uteblir så länge.
- - -
Dag 1 - torsdagen den 22 november...

Efter en dags förhandlingar i Svea hovrätt har misstanken om att Dominic och hans familj är utsatta för ett rättsövergrepp stärkts. Målet i hovrätten handlar om att Gotlands kommun vill frånta Christer och Annie vårdnaden om Dominic och ge det permanent till familjehemmet där han är tvångsplacerad.
Tingsrätten avslog begäran och dömde till familjens fördel och det är alltså kommunen och åklagaren i målet som är de klagande. Åklagaren presenterade i sin sakframställan lösryckta fragment som han menade var bevis för att kommunen agerat rätt då man den 25 juni 2009 på ett mycket brutalt sätt bordat det flygplan på Arlanda där familjen befann sig för att resa till Annies hemland Indien. Enligt åklagaren är det föräldrarna som orsakat Dominic svårigheter vilka gett honom traumatiska upplevelser.

Försvararen bemötte sakligt och övertygande varje del av åklagarens svartmålningar av föräldrarna. Dagens sista förhör bestod i ett bandat förhör där Christer inför tingsrätten på ett mycket överbevisande sakligt sätt berättade vad familjen fått genomgå av trakasserier, allt sedan Gotlands socialtjänst började att lägga sig i deras liv år 2006. Den enda direkta orsak till omhändertagandet 2009 som framkom under rättegångens första dag var att Dominic  tillfälligt hemundervisades - något som dessutom var lagligt enligt då gällande skollag. Vad som också framkom var att Dominic redan var inskriven i en skola i Indien där en stor del av hans släkt bor.

Förhandlingarna fortsätter i morgon fredag (23/11) och avslutas under måndagen.