Återlämna Dominic till hans föräldrar!

På måndag är sista rättegångsdagen i fallet om vem som ska ha vårdnaden om Dominic. Gotlands kommun menar att pojkens biologiska föräldrar Christer och Annie ska fråntas vårdnaden och att den istället ska ges till den fosterfamilj där Dominic är placerad. Tingsrätten dömde till familjens fördel varför kommunen överklagade till Svea hovrätt där ärendet nu ligger.

Idag skriver tidningen Världen idag om rättegången, bland annat om hur kommunen med hjälp av ett vittne, som anmärkningsvärt nog inte träffat Dominic innan omhändertagandet, talar om nödvändigheten att koppla in barnpsykiatrin medan försvaret menar att den egna åtgärd som behövs för att Dominic ska må bättre är att låta honom återförenas med sina föräldrar.

Familjens lidande har pågått allt sedan det brutala omhändertagandet på Arlanda den 24 juni 2009.