torsdag 29 november 2012

Kammarrättens dom ska prövas

Högsta förvaltningsdomstolen gav på torsdagen prövningstillstånd i den uppmärksammade domen där Kammarrätten i Göteborg medgivit hemundervisning för en judisk ortodox familj.

Läs mer...

tisdag 27 november 2012

Två långa veckor

Förhandlingarna i Svea hovrätt där Gotlands kommun vill frånta Annie och Christer vårdnaden permanent om Dominic, är nu avslutade. Socialnämnden målade under rättegången upp en nidbild av föräldrarna för att få rätten att gå på deras linje. Man menar att vare sig Christer eller Annie är kapabla att ha vårdnaden om barn. Försvaret bemötte sakligt och övertygande punkt efter punkt av anklagelserna. I slutpläderingen märktes att nämndens ombud hade svårt att hålla sig till sakfrågorna och hamnade lätt i direkta personanklagelser främst mot Christer.

Genomgående bygger socialnämndens beslut på Dominics hälsotillstånd efter omhändertagandet, efter de traumatiska upplevelser han tvingades genomlida vid exempelvis det brutala bortförandet på Arlanda flygplats. Många vittnen har under rättegången talat om tiden före separationen från familjen och där framkommer en helt annan bild som talar om en harmonisk och levnadsglad pojke som älskar sina föräldrar.

Överläkare Henrik Pelling avgav sitt vittnesmål bakom stängda dörrar, där han berättade hur Dominic har svårt att tala om sina föräldrar och om tiden innan omhändertagandet. Pelling är av den åsikten att det inte är något problem för ett barn att byta föräldrar.
Vad Pelling dock missat är att fråga de personer som känt Dominic under hans sju första levnadsår. Inte en undersökning om tiden före omhändertagandet presenterades för rätten.

Nu väntar två långa veckor för familjen innan hovrättens dom i målet avkunnas. Den 10 december kl. 11.00. Socialnämndens representant och dess ombud reser hem till sina familjer. Annie och Christer till ett tomt hus. En fjärde jul för Dominic utan sina föräldrar och för Annie och Christer utan Dominic väntar...

Media som bevakade rättegången: Världen idag


Läs mer...

måndag 26 november 2012

Läsvärd artikel finns att läsa i Världen idag. Ger en mycket bra sammanfattning av fallet Dominic.

Läs mer...

lördag 24 november 2012

‘Broken to Pieces’

Källa:CBN

Läs mer...

Upprop till rättegångens sista dag!

Förmedlar här ett upprop till stöd för Christer, Annie och Dominic:

Läs mer...

Återlämna Dominic till hans föräldrar!

På måndag är sista rättegångsdagen i fallet om vem som ska ha vårdnaden om Dominic. Gotlands kommun menar att pojkens biologiska föräldrar Christer och Annie ska fråntas vårdnaden och att den istället ska ges till den fosterfamilj där Dominic är placerad. Tingsrätten dömde till familjens fördel varför kommunen överklagade till Svea hovrätt där ärendet nu ligger.

Idag skriver tidningen Världen idag om rättegången, bland annat om hur kommunen med hjälp av ett vittne, som anmärkningsvärt nog inte träffat Dominic innan omhändertagandet, talar om nödvändigheten att koppla in barnpsykiatrin medan försvaret menar att den egna åtgärd som behövs för att Dominic ska må bättre är att låta honom återförenas med sina föräldrar.

Familjens lidande har pågått allt sedan det brutala omhändertagandet på Arlanda den 24 juni 2009.

Läs mer...

torsdag 22 november 2012

Dominics föräldrar gav ett mycket gott intryck

Christer och Annie utanför rättegångssalen vid Svea hovrätt.
Dag 2 - fredagen den 23 november
Fredagens förhanding pågår i skrivande stund men tyvärr så hålls eftermiddagens utfrågning bakom stängda dörrar. Dagen har i övrigt dominerats av uppspelningar från tidigare tingsrättsförhandlingar. Ett längre vittnesmål av Annies spelades upp där hon utförligt berättade vad hon genomgått, om svåra trauman, kollapser, ja till och med om hur hon vid minst två tillfällen drabbats av hjärtstillestånd i den kamp som följde omhändertagandet av Dominic.

Annie vittnade om en lycklig barndom och ett lyckligt äktenskap med Christer och om hur glädjen fullkomnades då Dominic föddes. Periodvis har de levt i Indien och periodvis i Sverige utan att ännu ha bestämt sig för var de skulle bosätta sig permanent. Vad som till sist fick dem att välja att flytta till Indien var inte först och främst skolfrågan men däremot sociala myndighetens ageranden.

Det finns många fler talande detaljer i Annies vittnesmål som rätten har att ta ställning till. Om de opartiskt lyssnat och tagit in informationen borde det påverka domen till föräldrarnas fördel.

Några nära släktingars vittnesmål spelades också upp inför rätten. Samtliga ställer sig oförstående till att Dominic omhändertagits. Vittnesmålen var trovärdiga. Väl initierade i situationen och samstämmigt talade de om Dominic som en öppen, glad och nyfiken pojke som trivdes enormt bra med sina föräldrar. Samtliga intygade även att Dominics fick en god omsorgsfull uppfostran.

Ett annat mycket intressant vittnesmål som spelades upp var med professor Archer som vid några tillfällen hade träffat Christer och Annie. Mycket chockerande var det att höra då han uttryckte förvåning över att Annie fortfarande var vid livet med tanke på det skick hon befann sig i då de träffades. Han beskrev sedan vetenskapligt hur en människokropp reagerar och vad som händer när gränser forceras orsakade av stress, oro etc.
Professor Archer hade två foton framför sig föreställande Dominic; ett från tiden innan omhändertagandet och ett senare. Archer vägrade först tro att det var samma person på båda bilderna, och ställde som följdfråga till sitt eget svar om man har utrett varför pojkens hälsa försämrats så markant. Också det vittnesmålet var uteslutande till familjens fördel.

Under eftermiddagen hölls ytterligare förhör med ett kallat vittne på plats. Tyvärr stängdes då dörrarna varför rapporteringen uteblir så länge.
- - -
Dag 1 - torsdagen den 22 november...

Läs mer...

onsdag 21 november 2012

Fallet Domenic upp i Svea hovrätt 22, 23 och 26 november

Ingen svensk media har aviserat om den stundande rättegång i det rätssvidriga fall som borde lyftas fram som ett skrämmande exempel på svenskt myndighetsmissbruk. Läs här vad HSLDA, advocates for homescooling skriver.

Läs mer...

"Tar vi bort föräldrainflytandet leder det i längden till katastrof"

Återigen lyfter tidningen Inblick fram spännande artiklar kring hemundervisningen. Rubrik den här gången: Föräldrarätten är starkare i Ryssland

Läs mer...

fredag 16 november 2012

Erfarenhet från skolans bistra verklighet

Läste en blogg som tyvärr speglar en alltför vanlig situation i dagens svenska skolor. Länkar till artikeln utan kommentarer: Vi begår övergrepp mot våra barn, varje dag.

Läs mer...

torsdag 15 november 2012

"Hemundervisning kommer att spela en avgörande roll i frihetskampen"

Amerikanske statsmannen Ron Paul uttalar sig om hemundervisningens roll i framtiden. Lyssna till 23-sekunders-klippet.

Läs mer...

lördag 10 november 2012

Sverige har en inskränkt och förlegad syn på hemundervisning

Frågan om hemundervisning som en mänsklig rättighet uppmärksammas alltmer i media. Internationellt har frågan varit central under många år. I Sverige däremot är det få som känner till undervisningsformen. På grund av okunskap och politisk ovilja anses hemundervisning av många vara inskränkt, isolerande och ett berövande av barns rättighet till allmän skolgång. Regering, riksdag, kommunalpolitiker etc. gör allt de förmår för att okunskapen ska bestå. I någon slags janteanda invaggas befolkningen att tro att utanför staten så finns det ingen som kan borga för våra barns bästa - allra minst barnens föräldrar!

Läs mer...

lördag 3 november 2012

Inblick's Tomas Ander kommenterar kammarrättens dom

– Om familjen inte kan fortsätta leva enligt sin övertygelse tvingas de lämna Sverige.
Den sista formuleringen måste betraktas som ett indirekt skäl till att  hemundervisning beviljats. Det är intressant med tanke på att ett dussintal familjer under de senaste åren just gått i exil på grund av att de nekas hemundervisning, skriver Tomas Ander i Inblick.

Läs mer...

fredag 2 november 2012

torsdag 1 november 2012

Kammarrättens beslut överklagas

Majorna-Linnés stadsdelsnäämnd i Göteborg överklagar kammarrättens beslut om att medge hemundervisning för en judisk familj i Göteborg, skriver SvD idag.

Läs mer...