Seger i stark motvind

Kammarrätten i Göteborg har gett en judisk familj rätt att hemundervisa i enlighet med deras tro. Domen är viktig och kan vara en vägvisare inför framtida avgöranden. Enligt nya skollagen som trädde i kraft 2010 bör ingen tillåtas undervisning på annat sätt en den som erbjuds genom allmänna skolan om inte synnerliga skäl finns. Det står uttryckligen i lagen att religiösa och filosofiska motiv inte ska anses vara tillräckliga.
Nu verkar dock Sverige få backa inför de övergripande mänskliga fri- och rättigheter som finns integrerade i svensk lag.

Det är förvånansvärt tyst i svensk nyhetsförmedling efter ett så pass unikt mål. I skrivande stund har jag inte lyckats hitta en enda publicerad rad, inte ett TT-meddelande, ingen pressrelease, absolut ingenting!!
Organisationen som spred nyheten och som också varit källa för de bloggar som i motvind sprider nyheten vidare är en judisk internationell organisation som heter Chabad Lubavitch World HQ. I texten uttalar sig även den advokat som företrädde den hemundervisande familjen; Richard Backenroth. - "Detta domstolsbeslut korrigerar svenska handläggares okunnighet. Det är en mycket lycklig dag för oss alla, en seger för mänskligheten."

De av Utbildningsutskottets ledamöter som vägrade svara på
tidningen Inblicks för dem besvärande frågor.
Tidskriften Inblick har då och då publicerat artiklar om hemundervisning. I samband med att ett femtontal svenska familjer på grund av nya skollagen bokstavligen jagats ut ur Sverige, uppvaktade tidningen Utbildningsutskottets ledamöter med några enkla frågor till ansvariga politiker. Frågorna som handlade om hemundervisning och nya skollagens bisarra konsekvenser är tydligen för känsliga för ledamöterna att svara på, då endast två av tolv tillfrågade lämnade något svar.

I gårdagens Inblick skrev chefredaktör Tomas Ander en ledare om hur  "Batongliberalismen drabbar hemundervisare". Hela ledarartikeln referar till en artikel som publicerades i Ålandstidningen i mars månad och vilket är en svidande kritik mot svensk skolpolitik. Samtidigt ser man fördelarna för Åland, vilka är i behov av inflyttning: ATT ÅLAND tillåter hemundervisning är bra. Och det finns dessutom en viktig PR-poäng att vinna här. Åland är i behov av en ännu större inflyttning. Och en viktig fördel vi har gentemot landet i väst är en mycket bättre skola.
Medan den svenska skolan har allvarliga problem presterar de åländska och finländska skolorna bra. Medan den svenska utbildningsministern förespråkar hårda tag finns det en friare inställning till undervisning på Åland.

Övriga källor till ovanstående text: Hemskolning i exil av Martin Edgélius, Familjeliv.se
Uppdatering: Idag rapporterar tidningen Dagen  och även Lärarnas tidning om domslutet: "Rätten hävdar att utbildningen som barnen får i hemmet är ett fullgott alternativ till den allmänna skolan, och att behovet av insyn i hemundervisningen har tillgodosetts. "