Kampen hårdnar för familjen Sandberg

Är ännu en svensk hemundervisande familj på väg att jagas ut ur landet?