Hemundervisningen suverän!

Inblick lyfter fram ytterligare ett bevis på hur suverän hemundervisningen är:
– Det märkliga är att när skolan inte lyckades lära honom läsa så gjorde vi det. När de inte lyckades lära honom räkna så gjorde vi det. När de inte klarade av att förmedla historia, geografi med mera så gjorde vi det.