Göteborgsmålet uppmärksammas internationellt

Sent omsider har media vaknat och börjat uppmärksamma kammarrättens dom i Göteborg. Reaktionerna varierar från ris till ros (se länklista nedan). I stort pendlar det mellan svenska politikers förfäran och internationella organisationers gratulationer till familjen som genom kammarrättens dom fått rätt att hemundervisa sina fyra barn. Hur kammarrätten kom fram till sitt beslut kan du läsa om här...


I det aktuella fallet verkar familjens strikta tro och övertygelse ha varit av avgörande betydelse för rättens ledamöter. Min fråga är: Borde inte alla föräldrar ha rätt att själv utifrån barnens och familjens bästa, välja vilken undervisningsform man vill tillämpa, utan att fördenskull inför myndigheterna behöva hävda en specifik religiös eller filosofisk övertygelse? Tillsyn och prövning av elevernas kunskaper borde vara tillräckligt för ett medgivande.

Media och bloggar som skrivit om fallet i Göteborg:
PrisonPlanet: In Sweden, persecuted jewish homeschoolers win court battle
Dagen: Ortodoxa judar får undervisas hemma
Lärarnas tidning: Ortodox livsstil ger rätt till hemundervisning
SR/Ekot: Hemundervisning för barn i ortodox judisk familj
SvD: Religion kan ge rätt till hemskolning
Folkpartiet Stockholms stadshus: Barn riskerar isolering efter dom om hemundervisning
Chabad Lubavitch: Swedish court corrects national law, supports religous freedom, human rights
The New American
WND Education: Embattled homeschoolers claimed victory