"Det är väldigt förödmjukande att tvingas lämna sitt land"

Epoch Times Sverige publicerade häromdagen en intervju med familjen Himmelstrand. Se länk.