Vi är snart ensamma i världen med att i praktiken förbjuda hemskolning

"Sorgligt att den sittande borgerliga regeringen gått längre i socialism inom det skolpolitiska området än vad Socialdemokraterna själva gjorde. Vi är snart ensamma i världen med att i praktiken förbjuda hemskolning. Det är en skam för vårt land, menar Maria Kornevik Jakobsson, enligt tidningen Inblick, där hela artikeln finns att läsa.