Inlägg

Familjen hade godkänd hemundervisning

Länk till läsavärd artikel om hemundervisning

Vi är snart ensamma i världen med att i praktiken förbjuda hemskolning