fredag 6 juli 2012

Björklund diskvalificerar hemundervisning

I total avsaknad av kunskap om hemundervisningens fördelar sågar Björklund i den här intervjun alla svenska föräldrar som valt att hemundervisa: