Svenskar i exil på Almedalsveckan

Vanliga svenska familjer flyr idag Sverige och går i politisk exil till våra nordiska grannländer. Detta är unikt i modern svensk historia. De flyr risken för socialutredningar, astronomiska vitesbelopp och tvångsomhändertaganden. Dessa familjer hemundervisar sina barn, den snabbaste växande skolformen världen just nu, accepterad i alla MR-konventioner samt av praktiskt taget samtliga demokratier förutom Tyskland med sin skollag från 1938 – inget bra sällskap för Sverige.
Så annonserar ROHUS sin medverkan undre årets Almedalsvecka. Tre svenskar i exil kommer att berätta under ett seminarium den 3 juli. Läs mer här.