Hemundervisningen är suverän!

1. Lärarnas Riksförbund bloggar om hur hopplös situationen är för lärarna:
Budskapet är kristallklart: Elever lär sig bättre om de får material som är anpassat till deras individuella, väl avgränsade lärstil. Punkt.
Problemet är bara ett. Det fungerar inte.
2.  Skolan brister på alla ansvarsnivåer, skriver skolvärlden.se:
Skolinspektionen har analyserat och sammanställt fjolårets granskningar av bortåt 2 000 skolor i rapporten "En skola med tilltro lyfter alla elever" - och resultatet är nedslående. Andelen elever som lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet fortsatte att öka i fjol och var i genomsnitt 12 procent, men på vissa skolor var den så hög som två tredjedelar.