Exilsvenskar som flytt Sverige berättar

ROHUS inbjuder:
Den nya skollagen har tvingat dryga dussinet svenska familjer att hastigt fly landet. Omotiverade socialingripanden i syfte att hota, och viteshot på upp till 100 000-tals kronor har tvingat dem i exil i fruktan för sina barns säkerhet.

Dessa familjers enda "brott" är att de följt en tämligen entydig sats i FN-deklaration, och något som därmed är tillåtet i majoriteten av världens demokratier - de har valt att hemundervisa sina barn.

Tre av dessa familjer kommer till Almedalen för berätta om sina val, om hotelserna som svenska myndigheter utsatt dem för, och om flykten - i de allra flesta fall inte längre än till Åland, där finsk skollag följer FN-deklarationen. ROHUS ordförande berättar även mer övergripande om hemundervisningens globala framväxt och paradoxalt mycket goda resultat.

Tema: "Hemundervisande svenskar i exil berättar"
Tisdagen den 3 juli 2012, kl. 9.00-10.30
Plats: Café & Butik Milagro, Stora torget 18, Visby
Arrangör: ROHUS – Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige
Webb info: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/10776

Syfte är att stämma till eftertanke: Välfungerande, engagerade svenska familjer flyr Sverige av en tyvärr välmotiverad fruktan för sina barns säkerhet – ska det vara så? All seriös forskning och erfarenhet pekar på att de gör något gott för sina barn.

Senare i höst, den 1-4 november, är ROHUS även ledande i världens första globala hemundervisningskonferens i Berlin - Global Home Education konferens 2012. Konferensen vänder sig till beslutsfattare, politiker, forskare, jurister och föräldrar över hela världen. Konferensen presenterar kunskapssamhällets mest spännande utbildningstrend - hemundervisning - framfört av de ledande forskarna, juristerna, beslutsfattarna och hemundervisarna. Läs mer på: http://www.ghec2012.org/

Varmt välkomna till våra evenemang!

Jonas Himmelstrand
ordförande i ROHUS