fredag 29 juni 2012

Exilsvenskar som flytt Sverige berättar

ROHUS inbjuder:
Den nya skollagen har tvingat dryga dussinet svenska familjer att hastigt fly landet. Omotiverade socialingripanden i syfte att hota, och viteshot på upp till 100 000-tals kronor har tvingat dem i exil i fruktan för sina barns säkerhet.

Dessa familjers enda "brott" är att de följt en tämligen entydig sats i FN-deklaration, och något som därmed är tillåtet i majoriteten av världens demokratier - de har valt att hemundervisa sina barn.

Tre av dessa familjer kommer till Almedalen för berätta om sina val, om hotelserna som svenska myndigheter utsatt dem för, och om flykten - i de allra flesta fall inte längre än till Åland, där finsk skollag följer FN-deklarationen. ROHUS ordförande berättar även mer övergripande om hemundervisningens globala framväxt och paradoxalt mycket goda resultat.

Tema: "Hemundervisande svenskar i exil berättar"
Tisdagen den 3 juli 2012, kl. 9.00-10.30
Plats: Café & Butik Milagro, Stora torget 18, Visby
Arrangör: ROHUS – Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige
Webb info: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/10776

Syfte är att stämma till eftertanke: Välfungerande, engagerade svenska familjer flyr Sverige av en tyvärr välmotiverad fruktan för sina barns säkerhet – ska det vara så? All seriös forskning och erfarenhet pekar på att de gör något gott för sina barn.

Senare i höst, den 1-4 november, är ROHUS även ledande i världens första globala hemundervisningskonferens i Berlin - Global Home Education konferens 2012. Konferensen vänder sig till beslutsfattare, politiker, forskare, jurister och föräldrar över hela världen. Konferensen presenterar kunskapssamhällets mest spännande utbildningstrend - hemundervisning - framfört av de ledande forskarna, juristerna, beslutsfattarna och hemundervisarna. Läs mer på: http://www.ghec2012.org/

Varmt välkomna till våra evenemang!

Jonas Himmelstrand
ordförande i ROHUS

Läs mer...

måndag 18 juni 2012

Intressant på Almedalsveckan

Läs mer...

torsdag 14 juni 2012

Jonas Himmelstrand om exil och hemundervisning

Läs mer...

fredag 1 juni 2012

Hemundervisningen är suverän!

1. Lärarnas Riksförbund bloggar om hur hopplös situationen är för lärarna:
Budskapet är kristallklart: Elever lär sig bättre om de får material som är anpassat till deras individuella, väl avgränsade lärstil. Punkt.
Problemet är bara ett. Det fungerar inte.
2.  Skolan brister på alla ansvarsnivåer, skriver skolvärlden.se:
Skolinspektionen har analyserat och sammanställt fjolårets granskningar av bortåt 2 000 skolor i rapporten "En skola med tilltro lyfter alla elever" - och resultatet är nedslående. Andelen elever som lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet fortsatte att öka i fjol och var i genomsnitt 12 procent, men på vissa skolor var den så hög som två tredjedelar.

Läs mer...

Nya skollagen kriminaliserar hemundervisande familjer

Gp publicerade i mitten av maj månad en välskriven debattartikel som talar om hur svenska familjer tvingats gå i exil på grund av nya skollagen. Inte mindre än 15 familjer har sedan skollagens tillkomst flytt Sverige för att bosätta sig i andra länder, för att kunna hemundervisa sina barn. Länkar här till artikeln: Gp

Läs mer...

Svenskar i exil på Almedalsveckan

Vanliga svenska familjer flyr idag Sverige och går i politisk exil till våra nordiska grannländer. Detta är unikt i modern svensk historia. De flyr risken för socialutredningar, astronomiska vitesbelopp och tvångsomhändertaganden. Dessa familjer hemundervisar sina barn, den snabbaste växande skolformen världen just nu, accepterad i alla MR-konventioner samt av praktiskt taget samtliga demokratier förutom Tyskland med sin skollag från 1938 – inget bra sällskap för Sverige.
Så annonserar ROHUS sin medverkan undre årets Almedalsvecka. Tre svenskar i exil kommer att berätta under ett seminarium den 3 juli. Läs mer här.

Läs mer...