Hemundervisning het potatis i USA

Läs tidningen Dagen och Christian Post om hemundervisare som demonstrerar mot inskränkningar, en protest som gav resultat:
4 000 familjer kom för att protestera när staten Illinois i USA ville tvinga fram registrering av hemundervisade skolbarn. Protestaktionen fick senator Edward Maloney att dra tillbaka sitt lagförslag.