Tidskriften Inblick fortsätter bevaka hemundervisningen i Sverige

I senaste numret skriver man om hur "Sverige bryter mot FN-deklarationen" Läs artikeln på deras hemsida.