Nytt avslag i Kammarrätten

- Ingen stat har rätt att ta bort rättigheten att hemundervisa! säger Lisa Angerstig till tidskriften Inblick. Familjen Angerstig har fått avslag hos Kammarrätten i sin ansökan om hemundervisning och är nu fast beslutna om att driva frågan till Högsta Förvaltningsdomstolen och sedan till Europadomstolen.
Familjen menar att deras rättsliga läge gentemot svenska myndigheter är starkt och de följer Europakonventionen.
- Den här frågan gäller inte bara oss själva, utan svenska föräldrar i allmänhet. Läs hela artikeln på Inblicks hemsida.