måndag 16 april 2012

Nytt avslag i Kammarrätten

- Ingen stat har rätt att ta bort rättigheten att hemundervisa! säger Lisa Angerstig till tidskriften Inblick. Familjen Angerstig har fått avslag hos Kammarrätten i sin ansökan om hemundervisning och är nu fast beslutna om att driva frågan till Högsta Förvaltningsdomstolen och sedan till Europadomstolen.
Familjen menar att deras rättsliga läge gentemot svenska myndigheter är starkt och de följer Europakonventionen.
- Den här frågan gäller inte bara oss själva, utan svenska föräldrar i allmänhet. Läs hela artikeln på Inblicks hemsida.

Läs mer...

fredag 13 april 2012

Tidskriften Inblick fortsätter bevaka hemundervisningen i Sverige

I senaste numret skriver man om hur "Sverige bryter mot FN-deklarationen" Läs artikeln på deras hemsida.

Läs mer...

fredag 6 april 2012

Unga moderatförbundet går mot regeringslinjen

Stockholms unga moderater publicerade igår ett försvar för hemundervisning under rubriken "Hemundervisning i Sverige? Självklart!". Skribenten Karl Gustel Wärnberg, ansvarig för politisk utveckling i MSU Stockholm, tar upp de vanföreställningar som vanligtvis finns hos de som kritiserar hemundervisningen: Citerar: För det första påstås det att hemundervisade barn inte blir lika välutbildade och förberedda inför framtiden. Faktum är att enligt studier så presterar hemundervisade barn bättre på prov. Mycket bättre. - - - För det andra så påstås det att ungdomarna skulle bli isolerade och inte förmögna att interagera med andra ungdomar. Jag kan inte tänka mig ett mer felaktigt påstående. - - -
Hela artikeln finns att läsa här.

Läs mer...

torsdag 5 april 2012

Hemskoleförbud upprör utomlands

Sveriges beslut att förbjuda familjer att bedriva hemundervisning för sina barn upprör utomlands, och speciellt i Israel, skriver Fria Tider i sin nättidning. I januari i år fick en familj i Göteborg, som tidigare bedrivit hemundervisning för sina barn med hjälp av en nätbaserad judisk skolplattform, ett föreläggande från kommunen där föräldrarna hotades med vite om 16 000 kronor per vecka som barnen inte dök upp i den ordinarie svenska skolan. Läs hela artikeln här.

Läs mer...