Tidningen Inblick skriver om två hemundervisande familjer

1: Familjen Sandberg på Öland:”Jobbigt att leva med hot från kommunen”
Citat: – Hade man barnens bästa för ögonen vore det enkelt för kommunen att bevilja fortsatt hemundervisning. Barnen mår ju helt klart mycket bättre i denna skolform.
Länk till Inblicks artikel.2: Flydde till Åland - Svensk familj tvingas i politisk exil
Citat: Hon berättar också att fram tills nu har cirka 15 familjer lämnat Sverige och gått i politisk exil, främst till Åland och Danmark. 
 – Många tror att det handlar om föräldrar med en fanatisk religiös uppfattning, men det är helt fel. Många av dem är inte ens troende.