skola vs familj

Samhällsklimatet hårdnar, likaså skolmiljön. Skolan ställs allt mer i motsatsförhållande till familjen. Det går inte att blunda för de många och stora problem som familjer har att brottas med och där har naturligtvis samhället en skyldighet att gå in och stötta. Men tyvärr nöjer man sig inte med det. Samhällets värderingar och ideologier ska genomsyra varje del av medborgarnas liv och där tillåts inte att familjen väljer att gå sin egen väg genom att exempelvis  av pedagogiska, filosofiska eller religiösa skäl hemundervisa. Familjer som vill sina barns bästa och avsätter tid och resurser för att ge dem en så pass bra uppfostran som möjligt, diskvalificeras av samhällets experter.
De dussintalet familjer som under innevarande läsår tvingats att gå i exil på grund av att de valt att hemundervisa    och alla de hemundervisande familjer som valt att stanna kvar i landet och därmed tvingas in i kampen för självklara mänskliga rättigheter, är ett bevis på att Sverige 2012 målmedvetet motarbetar sanna demokratiska värderingar.
Relaterad artikel: Dagen