Uppdaterad post - Problemen i skolan växer - Böter lösningen?

Uppdatering: Mamma till Barometern: "Skolan gör det lätt för sig."
– Som mamma har jag naturligtvis lidit när jag sett hur dåligt han har mått. När jag förstod att skolan inte brydde sig längre föreslog jag i stället hemundervisning. Det enda jag fick som svar var att ”er son har ingen diagnos, därför kan vi inte hjälpa honom med hemundervisning, det finns det inte pengar till”.
9/3: Media rapporterar titt och tätt om de aldrig sinande problemen som råder i skolorna. Många av barnen mår dåligt och trots att myndigheterna nu tar i med hårdhandskarna och börjar bötfälla föräldrar vars barn inte kommer till skolan, ser man ingen lösning på problemet. Barometern skriver idag om hur Torsås kommun nu utfärdat sitt första hot om böter till en familj vars barn uteblir från skolan. Orsaken till frånvaron framgår inte av artikeln.
I samma artikel framgår att Sverige idag har runt 70 000 barn som uteblir från skolan.
Samtidigt finns ett antal familjer som också jagas av skolmyndigheterna och hotas med höga böter, nämligen de som hemundervisar. Av dessa familjer har ca 15 valt att under innevarande läsår gå i exil.