Några länkar till artiklar om hemundervisning

Hemskolning - en självklarhet av Patrick Baltatzis
Eskilstunakuriren (Patrick Baltazis)
Skolreformen som glömdes bort av Anders Rönmark