CBN tar upp förföljelsen mot Dominics familj

Se CBN's intervju med Dominics föräldrar. Det har nu gått tre år sedan Dominic tvångsomhändertogs. Orsak: hemundervisning.