måndag 26 mars 2012

Ålandstidning intervjuar Jonas

-Vi lämnade landet för att vi inte längre kunde garantera barnens trygghet. Fulltext: Ålandstidningen