Inlägg

Riksdagens utbildningsutskott vägrar svara på frågor

Ålandstidning intervjuar Jonas

Daily Motion intervjuar Jonas Himmelstrand

CBN tar upp förföljelsen mot Dominics familj

Hemundervisare inbjuder till "Walk to Freedom"

Alltfler amerikanska föräldrar ser hemundervisning som lösning

BBC om hur allt fler hemundervisar

Mycket aktiv amerikansk hemundervisningsorganisation

Några länkar till artiklar om hemundervisning

En lärares verklighet

Uppdaterad post - Problemen i skolan växer - Böter lösningen?

Tidningen Inblick skriver om två hemundervisande familjer

skola vs familj