måndag 26 mars 2012

Riksdagens utbildningsutskott vägrar svara på frågor

Tidningen Inblick har skickat konkreta frågor rörande hemundervisning till ett antal ledamöter i riksdagens utbildningsutskott. Trots tre påstötningar med cirka en veckas mellanrum, har ännu ingen svarat på frågan:
”Sedan den första juli 2011, när det i praktiken blev förbjudet att hemskola sina barn, har nu cirka 15 familjer lämnat Sverige och gått i politisk exil, främst till Åland och Danmark. Mot bakgrund av det Europakonventionen och FN-deklarationen säger om föräldrars rätt när det gäller valfrihet angående barnens utbildning: Är det acceptabelt att svenska familjer idag skall tvingas gå i politisk exil?”


Den monumentala tystnaden kan inte ses som något annat än mycket häpnadsväckande och dessutom oerhört nonchalant mot den demokratiska institution som media är i det svenska samhället, påpekar tidningen - Passar inte frågeställningen vägrar alltså våra folkvalda att svara! Det gäller från höger till vänster.


Längre fram i artikeln skriver man dock att en person svarat, nämligen Kristdemokraternas Yvonne Andersson:
– Rent principiellt anser jag att människor inte ska behöva söka politisk asyl för att få lov att hemundervisa sina barn, svarade hon.

Om hon har partiet med sig är föga troligt, eftersom innan skollagen klubbades igenom informerades samtliga riksdagsledamöter om just den förföljelse som skulle följa nya skollagen i dess nuvarande formulering, där hemundervisande familjer kriminaliseras och tvingas gå i exil eller gå under jorden. Även för kd väger allianslojaliteten högre än att mänskliga fri- och rättigheter upprätthålls.

Läs mer...

Ålandstidning intervjuar Jonas

-Vi lämnade landet för att vi inte längre kunde garantera barnens trygghet. Fulltext: Ålandstidningen

Läs mer...

söndag 25 mars 2012

Daily Motion intervjuar Jonas Himmelstrand


Jonas Himmelstrand Interview - March 4th 2012 -... by WellBoyFilmsIreland

Läs mer...

torsdag 22 mars 2012

CBN tar upp förföljelsen mot Dominics familj

Se CBN's intervju med Dominics föräldrar. Det har nu gått tre år sedan Dominic tvångsomhändertogs. Orsak: hemundervisning.

Läs mer...

onsdag 21 mars 2012

Hemundervisare inbjuder till "Walk to Freedom"

Vad sägs om en 170 km lång promenad från sörmländska Askö till Åland viEskilstuna, Strängnäs, Södertälje och Stockholm. Promenaden beräknas ta 5 till 6 dagar och syftet är att manifestera och skapa uppmärksamhet kring situationen för hemundervisare i Sverige och de familjer som tvingats gå i exil. Flera av de 15 familjer som bara under det här läsåret lämnat Sverige är idag bosatta på Åland.
Titta in på Askö Family Camp's hemsida för mer information.

Läs mer...

tisdag 20 mars 2012

Alltfler amerikanska föräldrar ser hemundervisning som lösning

Se College at home's talande fotokollage:
Homeschool Domination
Created by: College At Home

Läs mer...

torsdag 15 mars 2012

BBC om hur allt fler hemundervisar

BBC skriver om hur runt 2 miljoner, eller fyra procent av USAs barn hemundervisas och hur trenden går uppåt samt sprider sig från den vita delen av befolkningen till färgade.

Läs mer...

Mycket aktiv amerikansk hemundervisningsorganisation

Läs mer...

onsdag 14 mars 2012

Några länkar till artiklar om hemundervisning

Hemskolning - en självklarhet av Patrick Baltatzis
Eskilstunakuriren (Patrick Baltazis)
Skolreformen som glömdes bort av Anders Rönmark

Läs mer...

En lärares verklighet

Skolmiljön är inte naturlig vare sig för lärare eller elever. Skrämmande läsa en lärares konklusion efter tio års arbete OCH alla hundratals instämmande kommentarer. Citat:  Jag vill undervisa. Men undervisningen ges inte mer plats än de schemalagda lektionerna. Man förväntas teleportera sig från ena änden av skolan till den andra för att hinna till nästa lektion. Och man verkar tro att läraren kör samma gamla lektioner om och om igen och att lektioner tarvar varken förarbete eller efterarbete.  Länkar till En lärarskildring

Läs mer...

lördag 10 mars 2012

Uppdaterad post - Problemen i skolan växer - Böter lösningen?

Uppdatering: Mamma till Barometern: "Skolan gör det lätt för sig."
– Som mamma har jag naturligtvis lidit när jag sett hur dåligt han har mått. När jag förstod att skolan inte brydde sig längre föreslog jag i stället hemundervisning. Det enda jag fick som svar var att ”er son har ingen diagnos, därför kan vi inte hjälpa honom med hemundervisning, det finns det inte pengar till”.
9/3: Media rapporterar titt och tätt om de aldrig sinande problemen som råder i skolorna. Många av barnen mår dåligt och trots att myndigheterna nu tar i med hårdhandskarna och börjar bötfälla föräldrar vars barn inte kommer till skolan, ser man ingen lösning på problemet. Barometern skriver idag om hur Torsås kommun nu utfärdat sitt första hot om böter till en familj vars barn uteblir från skolan. Orsaken till frånvaron framgår inte av artikeln.
I samma artikel framgår att Sverige idag har runt 70 000 barn som uteblir från skolan.
Samtidigt finns ett antal familjer som också jagas av skolmyndigheterna och hotas med höga böter, nämligen de som hemundervisar. Av dessa familjer har ca 15 valt att under innevarande läsår gå i exil.

Läs mer...

Missa inte världens första globala konferens för hemundervisare! 1 - 4 november i år. Information om plats och registrering kommer. Besök konferensens hemsida här: http://www.ghec2012.org/cms/

Läs mer...

fredag 9 mars 2012

Tidningen Inblick skriver om två hemundervisande familjer

1: Familjen Sandberg på Öland:”Jobbigt att leva med hot från kommunen”
Citat: – Hade man barnens bästa för ögonen vore det enkelt för kommunen att bevilja fortsatt hemundervisning. Barnen mår ju helt klart mycket bättre i denna skolform.
Länk till Inblicks artikel.2: Flydde till Åland - Svensk familj tvingas i politisk exil
Citat: Hon berättar också att fram tills nu har cirka 15 familjer lämnat Sverige och gått i politisk exil, främst till Åland och Danmark. 
 – Många tror att det handlar om föräldrar med en fanatisk religiös uppfattning, men det är helt fel. Många av dem är inte ens troende. 

Läs mer...

söndag 4 mars 2012

skola vs familj

Samhällsklimatet hårdnar, likaså skolmiljön. Skolan ställs allt mer i motsatsförhållande till familjen. Det går inte att blunda för de många och stora problem som familjer har att brottas med och där har naturligtvis samhället en skyldighet att gå in och stötta. Men tyvärr nöjer man sig inte med det. Samhällets värderingar och ideologier ska genomsyra varje del av medborgarnas liv och där tillåts inte att familjen väljer att gå sin egen väg genom att exempelvis  av pedagogiska, filosofiska eller religiösa skäl hemundervisa. Familjer som vill sina barns bästa och avsätter tid och resurser för att ge dem en så pass bra uppfostran som möjligt, diskvalificeras av samhällets experter.
De dussintalet familjer som under innevarande läsår tvingats att gå i exil på grund av att de valt att hemundervisa    och alla de hemundervisande familjer som valt att stanna kvar i landet och därmed tvingas in i kampen för självklara mänskliga rättigheter, är ett bevis på att Sverige 2012 målmedvetet motarbetar sanna demokratiska värderingar.
Relaterad artikel: Dagen

Läs mer...