Ytterligare familj flyr Sverige

 ”Det går inte att leva i en kommun där politikerna är beredda att förgöra en familj ekonomiskt för ideologiska principers skull. Det är inte hälsosamt att leva under en sådan stress”. Uttalandet är Jonas HImmelstrand, ordförande för Rohus. Efter tre års hot och trakasserier från Uppsala kommun väljer familjen att lämna Sverige för att bosätta sig på Åland. Uppsala kommun har begärt att familjen ska dömas att betala 280 000 kronor på grund av att de hemundervisar. Läs hela pressmeddelandet från Rohus - Riksföreningen för Hemundervisning i Sverige  och Världen idags rapportering.