Trakasserade av kommunen

"Ledamöter i Haros Riksstyrelse politiskt trakasserade av sina hemkommuner"Mynewsdesk publiceras idag ett krav riktat till de kommuner som direkt trakasserat hemundervisande familjer anslutna till Haro - Riksorganisation för valfrihet, jämställdhet och föräldraskap, om att de ska upphöra förfölja svenska familjer som valt att hemundervisa.

Citat: "Marita har varit ledamot i Haros Riksstyrelse i många år och är känd för sin skarpa penna. Hon har sex barn och hemundervisar tre av dem sedan hösten 2010, efter att de i skolan utsatts för en mobbning som skolan inte lyckades hindra. Barnen repade sig snabbt genom hemundervisningen och familjen kände sig inspirerade att fortsätta. Skolan var fullt nöjda med studieresultaten. 
 Hösten 2011 trädde den nya och mer restriktiva skollagen i kraft, och familjen fick inte förnyat tillstånd att hemundervisa. Men familjen Sandberg överklagade och fortsatte att hemundervisa. Då gjorde rektorn en socialanmälan, trots att familjen var känd som en väl fungerande familj. Socialen såg inga problem hos familjen. Rektorn gjorde då en vinklad sammanställning av elevvårdsprotokoll och krävde en full socialutredning. Rektorn fick som hon ville, samt även hot om viten på tusentals kronor i veckan. 
 Jonas är familjepolitisk expert i Haros Riksstyrelse. Han talade i FN i våras och fick med en passus om hemmaföräldrar i slutrapporten. Jonas och hans hustru Tamara hemundervisar två av sina tre barn, den yngste sedan i höstas. En rektor socialanmäler föräldrarna utan att någonsin träffat vare sig barn eller föräldrar. Det blir ingen utredning men på Jonas direkta fråga säger socialsekreterarna att det inte går att garantera en hemundervisande familjs säkerhet i Sverige. 
 Någon månad senare begär Uppsala kommun ett vitesutdömande av familjen med 180 000 kr för ett års hemundervisning. Två veckor senare kommer ett vitesföreläggande för innevarande läsår motsvarande närmare 100 000 kr. Familjen Himmelstrand känner att familjens säkerhet är direkt hotad och flyttar i ett slags politisk exil till Åland, där hemundervisning enligt finsk lag är tillåten."