Lite sen reaktion

Annelies blogg: Hemundervisande föräldrar lämnar Sverige - skandal!
Skandal! skriver Annelie Enochson (riksdagsledamot för kd) i sin blogg om de hemundervisande familjer som av myndigheterna jagas ut ur landet.
Om jag inte minns fel så var kd med och röstade igenom nya skollagen, trots att hemundervisande föräldrar genom riksorganisationen ROHUS tydligt informerade samtliga riksdagsledamöter om vad nya lagen i sin nuvarande lydelse skulle innebära.
Dock måste Enochssons ansträngningar nämnas i sammanhanget, något länken nedan visar: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Hemundervisning_GY02Ub239/?text=true