Alex Newman skriver om jakten på hemundervisare

I det digitala mediet Bakom kuilisserna publicerades härom veckan en artikel där Alex Newman belyser den brutala kamp som tvingar hemundervisande familjer att lämna sitt fosterland, sina familjer och vänner på grund av nya skollagen och kommunernas omänskliga tillämpningar:
Regeringen intensifierar sin förföljelse av hemundervisande lärare i Sverige och ordföranden för Svenska Föreningen för Hemundervisning (Rohus) har slutligen tvingats i exil med sin familj till grannlandet Finland. Kampen för mänskliga rättigheter och hemundervisning i det skandinaviska riket är dock långt ifrån över. Läs hela texten här.