Lögnaktigt mot hemundervisare

Under senaste veckan har politiker inom alliansen (fp och kd) gått ut i media för att varna för föräldrar som hemundervisar sina barn. Med lögnaktiga påståenden och mycket fula metoder målar Stockholms skolborgarråd upp en bild som säger att den som inte går in under statens direktiv och sänder sina barn till samhällets skolor, begår ett allvarligt brott och förstör sina barns framtid. Lotta Edholm presenterar sin självfabricerade och totalt okunniga bild av hemundervisning under förespeglingen av att kämpa för barnens rätt.

Den debattartikel som publicerades i Aftonbladet har inga som helst fakta att presentera om hemundervisning och är i total avsaknad av nyanser. Lotta använder sig i sin argumentation till och med av en tragisk händelse i Sigtuna där en mor mördade sina barn, och antyder därmed att barn som inte går i samhällets skola riskerar mördas av sina föräldrar, vilket är ett vidrigt påhopp på alla de ansvarsfulla hemundervisare som tagit sin föräldraroll på största allvar.

Utan att ha fört någon som helst dialog med hemundervisande föräldrar, utan att ha besökt och försökt sätta sig in i hur hemundervisningen utgör ett fullgott alternativ till annan skola, kräver Lotta att samhället borde få större befogenheter att omhänderta barn som uteblir från skolan. Socialens uppgift är att gripa in där barn far illa, men det tar Lotta ingen hänsyn till.

Sveriges Radios Studio ett hakade på och inbjöd skolborgarrådet att på bästa sändningstid utveckla sin syn. Tillsammans med Annika Eklund, talesperson i skolpolitiska frågor för kd, menar hon att barn som inte kommer till skolan får det svårt i livet då de inte ens får lära sig läsa och skriva.

Vare sig Studio ett eller Aftonbladet har gett utrymme till Sveriges riksorganisation för hemundervisare, ROHUS, att gå i svaromål. ROHUS är en organisation som arbetar mycket aktivt för att informera om vad hemundervisning är.

Det är inte för intet som hemundervisning är en starkt växande trend i stora delar av västvärlden - även i Sverige. Trots att alliansen med nya skollagen försöker hindra alla dessa föräldrar som upptäckt fördelarna med hemundervisning, har man ingen chans att stoppa utvecklingen. Varför byta bort något som är bra mot det sämre?

Larmrapporterna från skolans misslyckanden är inte få. Barns ohälsa i skolans onaturliga miljöer är alarmerande. Varför nämns inte det i sammanhanget? Alla vittnesmål från familjer vars barn mått dåligt av skolmiljön men som genom hemundervisningen fått tillbaka harmoniska barn, är det också tyst om.


En av Folkpartiets tidigare strävanden var att bekämpa varje tendens till diktatursträvanden. Idag driver samma parti igenom lagar som endast har en motsvarighet att finna i modern tid, nämligen Tysklands skollag av år 1938, genomdriven av dåvarande rikskansler. Sverige är idag - förutom Tyskland - det enda demokratiska land som valt att kriminalisera föräldrar som värnar om sina barns utbildning och fostran, genom att förbjuda hemundervisning.

Pat Farenga, en stark förespråkare för hemundervisning i USA, kommenterar på sin hemsida det som händer i Sverige och påminner om att USA genomgick samma process för ett antal år sedan, en process som ledde till att hemundervisningen godtogs som ett fullgott alternativ. Idag hemskolas fler än två miljoner amerikanare.

Länkar:
UNT  Pat Farenga, Holt Associates inc.  Rohus