Larmrapport: Svenska barn läser dåligt

"Sverige tillhör de länder som tappat mest när det gäller läsning. Över 17 procent av barnen klassas som svaga läsare - de har alltså svårt att förstå och tolka en komplex text." skriver Rapport på sin hemsida. Orsaken till den dåliga statistiken är enligt forskare som studerat PISA-rapporten från 2009 närmare, att barn inte går i förskola.
Rapporten bemöts med skarp kritik av riksorganisationen Haro som arbetar för hemarbetande föräldrars rättigheter. Madeleine Wallin som leder Haros arbete menar att studien inte är tillförlitlig och att rapporteringen är motsägelsefull.
"Reportaget säger vidare att Sverige har bland den sämsta läsutvecklingen under senare år. Hela 17 procent av barnen är svaga läsare. Märkligt eftersom Sverige har fler barn än snart sagt något annat jämförbart land i förskolan. Borde då inte Sverige vara bäst?", frågar Wallin sig i ett pressmeddelande där hon också menar att journalisterna bortsett från annan vetenskaplig forskning på området, rapporterar Världen idag.