Lärare ges behörighet i ämnen de varken undervisat i eller utbildat sig i

DN skriver idag: I går kunde DN avslöja att Skolverket ingått ett avtal som innebär att det är personal på bemanningsföretaget Proffice som i princip beslutar om lärarlegitimationerna. Flera lärare har därefter hört av sig. En av dem har getts behörighet i hela 14 ämnen – flera av dem helt felaktigt.
Bland annat anser Proffice och Skolverket att hon har rätt att undervisa i kemi på högstadienivå – trots att hon är mellanstadielärare och aldrig har satt sin fot i en kemisal. 
Kommentarer överflödiga. Läs hela artikeln här