Internationell organisation för hemundervisning reagerar


HSLDA, världens största internationella organisation för hemundervisare, reagerar nu på Lotta Edholms utspel där hon kräver en lagändring så att sociala myndigheter ska kunna omhänderta barn från hemundervisande familjer.
HSLDAs direktör för utrikespolitiska frågor, Michael Donnelly, som arbetar för att stödja hemundervisande familjer i länder som är fientliga, säger att Sverige har tagit en dramatisk och mörk vändning till det sämre.

"Sveriges utbildningspolitik blir alltmer totalitär", varnade Donnelly. "Ett land som inte tillåter hemundervisning är egentligen inte ett fritt land." Läs hela texten här.