Den nya skollagen tvingar hemundervisande familjer i exil – socialanmälningar och extrema viten

Pressmeddelande från Rohus:
Kommunernas tolkning av den nya skollagen framträder nu allt klarare. Erkänt goda hemundervisande familjer får socialanmälningar "av rutin" som en slags "bestraffning" utanför det vanliga rättssystemet. För en familj har ett vitesutdömande på 180 000 kr(!) begärts för 1 års hemundervisning av 1 barn. Ett tiotal familjer har lämnat Sverige i en form av politisk exil. Allt detta trots att den nya lagens juridiska innebörd ännu inte är klarlagd. I praktiken utvisas svenskar ur landet av ideologiska skäl, anser ROHUS. Lotta Edholm (fp) vill ytterligare förstärka detta och har begärt en ändring av socialtjänstlagen för att kunna omhänderta hemundervisade barn. Edholms förslag strider mot samtliga MR-konventioner angående rätten till undervisning.
Läs hela texten här