Delad vårdnad med Staten?

Reaktionerna mot det alltmer totalitära Sverige blir fler och fler. Som alltid är det barnen som hamnar i skottgluggen då regeringen beslutar om att det utanför samhällets skolor inte finns någon framtid. Som föräldrar ges vi bara ett val: Anpassa er! 
Länkar till en mycket läsavärd debattartikel publicerad i Barometern idag. Kort citat: "Nyligen kunde vi läsa i Barometern om familjen Sandberg på Öland som har valt hemundervisning för barnen. Föräldrarna har tagit sitt föräldraansvar fullt ut, då skolsituationen inte var bra för barnen. De har visat sina barn att de kan lita på mamma och pappa, för de beskyddar dem mot det som gör skada och ordnar en trygg och inspirerande inlärningsmiljö hemma. Om det inte vore för myndig­heternas trakasserier gällande närvaroplikten i skolan skulle situationen fungera utmärkt; barnen har fått tillbaka sin kunskapstörst och är harmoniska och glada, har vänner och utvecklas fint."

 Tidningen Dagen skriver idag om familjen Himmelstrand i Uppsala som hotats med böter på 180 000 kronor!!! om de inte överger tanken på att hemundervisa. Kommunen försvarar sitt tillvägagångssätt.