Inlägg

"Hemundervisning tillhör vårt folk"

"Hemmet bättre än skolan"

Delad vårdnad med Staten?

Larmrapport: Svenska barn läser dåligt

Världen idag: "Kommunal mobbning pågår"

Den nya skollagen tvingar hemundervisande familjer i exil – socialanmälningar och extrema viten

Nytt goddagmanyxeskaft-inlägg från skolborgarrådet

Internationell organisation för hemundervisning reagerar

Lärare ges behörighet i ämnen de varken undervisat i eller utbildat sig i

Lögnaktigt mot hemundervisare