lördag 30 juli 2011

Critique by C.C.M.Warren, M.A.

Free Sweden net publicerade den 28 juli kritik av den artikel där en anonym författare i Skånskan.se (se inlägg nedan) saklöst och utan grund fördömde hemundervisning som alternativ skolgång. Författaren C.C.M.Warren inleder sin artikel så här (engelska): It is the sacred responsibility of journalists to tell the truth and there was precious little of it in this article. Resten finns att läsa på den här länken.

Läs mer...

onsdag 27 juli 2011

Fördomsfullt och inkrökt om hemundervisning

Tidningen Skånskan publicerade igår en artikel på ledar/opinionssida där författaren skriver fördomsfullt om hemundervisning. Utan att anstränga sig det minsta lilla som behövs för att få reda på att hemundervisning faktiskt är ett fullgott alternativ till grundskolan, väljer tidningen att saklöst spola hela tanken om valfrihet. Man verkar inte heller känna till att hemundervisade barn ofta visar på ett rikt socialt engagemang och en mer än godkänd kunskapsnivå. Så här skriver Skånskan: 
För några veckor sedan trädde den nya skollag i kraft som bland annat ökar restriktionerna för hemundervisning. Hemundervisning är en både bristfällig och socialt hämmande utbildningsform men eftersom det fortfarande förekommer i Sverige är frågan angelägen. 
Det verkar självklart att föräldrar inte ska få bestämma sina barns utbildningar efter vare sig eget huvud eller livsåskådning. Jag tror att de flesta föräldrar nog har egna önskemål om hur den bästa skolundervisningen för just deras barn ska se ut. Men det är få föräldrar som tar steget ut och själva tar på sig skolans arbete. Och det är tur då undervisning i hemmet hindrar barn från de nödvändiga sociala kontaktytorna som skolan kan ge dem.
Det verkar som att Skånskan vill ha ett enkelriktat samhälle där ansvarsfulla föräldrar kriminaliseras genom lagstiftning. Det är mer än skrämmande att tio familjer på grund av nya skollagen redan tvingats gå i exil. Dock finns det lagar som även Sverige anslutit sig till och som måste följas. Exempelvis lär första tilläggsprotokollet, artikel 2 i Europakonventionen komma upp till prövning för att se om nya skollagen verkligen håller måttet:
Ingen må förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet staten kan påta sig ifråga om uppfostran och undervisning skall staten respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barnen uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa ochfilosofiska övertygelse.

Läs mer...

onsdag 13 juli 2011

Politisk förföljelse i Sverige - 10 familjer har redan känt sig tvingade lämna landet

Konsekvenserna av den nya skollagen som trädde i kraft 1 juli i år har redan börjat visa sig. Familjer som valt att undervisa sina barn genom hemundervisning kriminaliseras, och för att undkomma förföljelse från myndigheter med hot om att bötfällas, ifrågasättas och motarbetas av myndigheter, har redan 10 familjer lämnat Sverige.
- Man vill inte sluta med något som man upplever ger barnen så oerhört mycket, säger Jonas Himmelstrand, ordförande för hem­undervisningsorganisationen Rohus till tidningen Världen idag.
 Jonas Himmelstrand är besviken på utvecklingen. 
– Det vi betonade i vår remiss, men som man verkar ha ignorerat, är att man inte hemundervisar för att man ogillar läroplanen eller utifrån en ideologi. Det handlar om att man tänker annorlunda pedagogiskt, säger han och tillägger att det i höst kommer besked om huruvida det svenska förbudet är förenligt med EU:s regler. Sverige och Tyskland är de enda länder som förbjudit hemundervisning.
En av familjerna som lämnat Sverige är Hammarnejds, vilka nu är bosatta på Åland. Mischa berättar för Världen idag:
– Vi kände att vi inte skulle orka fajtas med kommun och skola. Samtidigt visste vi att det här är något som vi verkligen vill göra.
Han menar att hem­undervisningen betyder långt mer än strikt kunskaps­inlärning.
– Det har homogeniserat hela vår familj. Det fungerar bra dygnet runt, livet blir fantastiskt när man slipper jäkt och stress och att allt måste vara inrutat efter klockan.

Mischa bloggar om hemundervisning i politisk exil.Läs mer...

onsdag 6 juli 2011

Varför röstade kd ja?

Olika röster inom Kristdemokraterna har på senare tid uttalat stöd för hemundervisning. Nu senast är det Elinor Petersen som i sin blogg konstaterar att Sverige måste följa Europakonventionen: Ja, vi måste faktiskt ändå acceptera Europakonventionen, som vi har ratificerat, som trots vad Yvonne Andersson hävdar, står över svensk lag, och garanterar hemundervisning som ett alternativ för de föräldrar som hellre själva undervisar sina barn än utnyttjar skolan som utbildningsinstans.
Det har inte gått mer än ett år sedan samtliga kristdemokrater i riksdagen tillsammans med alliansen röstade igenom den nya skollagen som nu trätt i kraft. Trots tydliga varningar om vilka konsekvenser lagen kommer att få valde partiet att i solidaritet med alliansen trycka på ja-knappen, och i ett svep kriminalisera ett stort antal ansvarstagande familjer, vilka värnar om sina barns utbildning och fostran. Redan har omkring 10 procent av Sveriges aktiva hemundervisare valt att gå i exil. Skrämmande!

Läs mer...

måndag 4 juli 2011

Föräldrar tar strid för rätten till fortsatt hemundervisning

På flera platser i Sverige för föräldrar en orättvis kamp för rätten att tillåtas fortsätta bedriva hemundervisning. Idag skriver Östran om hur två föräldrar i Mörbylånga kommun överklagar kommunens beslut om att barnen ska nekas hemundervisning.
Vi citerar: De anser att beslutet är felaktigt eftersom det grundas på hur beslutsfattaren anser att den nya skollagen bör tolkas. Detta trots att lagskrivningen strider mot Europakonventionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

De skriver att då skolundervisningen inte lever upp till de krav som skollagen ställer och att de själva har undervisat barnen utan anmärkning under ett år finner de det anmärkningsvärt att lagen kan tolkas utan att hänsyn tas till verkliga förhållanden.

Läs mer...