fredag 24 juni 2011

Större skola ger större problem

Skolinspektionen har granskat skolor för att få bukt med skolkande elever. Enligt granskningen tycks problemet vara mindre utbrett på de fristående skolorna, sannolikt därför att de oftast är mindre. Ju större skola, ju större problem, återger tidningen Dagen i dag. 
Granskningens resultat är ingen överraskning. Barn mår bevisat bättre i mindre enheter. Den absolut bästa miljön för barnen att studera är där de känner sig trygga. Detta till trots väljer Regeringen att försvåra för hemundervisande familjer. Nya Skollagen är en katastrof som undergräver mänskliga rättigheter och vill tvinga in medborgarna i en enda tillåten skolform - Statens

Läs mer...

Följ kampen om rätten till hemundervisning

 Läs aktuella inlägg på ROHUS blogg:
SVT om hemundervisande familjs flykt från Sverige
Sju föredrag i sex länder på fyra månader
ROHUS ger seminarium den 7 juli under Almedalsveckan

Läs mer...

torsdag 23 juni 2011

Hemundervisare förföljd minoritet i Sverige - 10 % gått i exil

Redan innan den nya skollagen träder i kraft har det varit svårt, näst intill omöjligt, för föräldrar att få sina ansökningar om att bedriva hemundervisning beviljade. Flera kommuner har i likhet med Stockholms kommun resolut avslagit samtliga ansökningar, trots att lagen med tydlighet uppger att ansökan skall beviljas.


Den nya skollagen träder i kraft den 1 juli och kommer att gälla från och med kommande läsår. Sverige har tillsammans med Tyskland, som enda demokratiskt styrda länder i Europa, infört en klausul som ytterligare försvårar för hemundervisare. Synnerliga skäl ska finnas för att godkännande ska ges. Vad synnerliga skäl handlar om lär bli en tvistefråga, ty det finns fortfarande många föräldrar som inte är beredda att låta denna mänskliga rättighet som valfrihet i form av undervisning omfattar gå förlorad.

ROHUS presenterar skrämmande siffror i en annons inför årets Almedalsvecka som säger att  mer än 10 procent av svenska hemundervisare redan gått i politisk asyl på grund av att man känner sig förföljda i sina egna kommuner. Är det på det sättet som svenska myndigheter vill göra sig av med alla dem som värnar om mänskliga fri- och rättigheter, att de antingen lämnar landet eller går under jorden?

Läs mer...

Hemundervisare informerar politiker under Almedalsveckan

Under årets Almedalsvecka kommer den svenska organisationen för hemundervisning ROHUS att föreläsa om hemskolning. Hemundervisning är världens snabbast växande skolform. Genom den nya skollagen förbjuds dock hemundervisning i Sverige - ett unikt beslut för ett demokratiskt land. Håller lagen gentemot Europakonventionen? Vad händer i höst i denna principiellt viktiga människorättsfråga?
För ytterligare information klicka här.

Läs mer...