fredag 15 april 2011

Fallet Dominic på väg få ny vändning

Dominic med sin mamma
Den internationella organisationen för hemundervisning HSLDA, har efter nio månaders enträget arbete lyckats med att få en domstol att ta upp ärendet kring Dominic. Det är den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter ECHR som nu gett ärendet kring familjen Johansson utrymme för att utreda om och på vilket sätt deras rättigheter åsidosatts. Dominic omhändertogs av Socialnämnden på Gotland under dramatiska omständigheter och förmodligen av den enkla orsaken att familjen valt att bedriva hemundervisning. Fallet har gått igenom hela svenska rättsväsendet och ligger alltså nu hos ECHR.
Läs här vad HSLDA skriver om fallet (engelska).

Läs mer...

lördag 9 april 2011

Skolraset, ett bra initiativ

Trots att problemen i skolan är så pass allvarliga, något som media till viss mån speglat senare år, valde regeringen i nya skollagen som träder i kraft i sommar, att skärpa kraven ytterligare, och därmed göra det svårare för enskilda föräldrar att ta egna initiativ. Regeringen vägrar inse sitt misslyckande med skolan och vägrar också lyssna till de kritiskt konstruktiva röster som hörts genom remisser och kanske främst genom föräldrar som vill tillvarata sin egen kapacitet genom att bedriva hemundervisning.
Hemundervisning är en väl beprövad undervisningsform som ger barnen en bra start i livet. Att så få som endast några hundra barn per år hemundervisats i Sverige är olyckligt och beror till stor del på det hårda politiska klimat som är rådande. Svenskarna verkar ha fostrats in i rollen att överlåta utbildningen till samhället som enda duglig pedagog.
I andra länder finns dock ett helt annat intresse för hemundervisning och rörelsen växer snabbt. Idag finns det miljontals föräldrar som tagit fasta på möjligheten och, trots att svenska myndigheter väljer att kriminalisera hemundervisning, verkar intresset att välja den alternativa undervisningsformen vara växande även här.
Att Aftonbladet nu hjälper till med att lyfta fram skolsituationen i Sverige är bra. Vi får hoppas att det kan bidra till en mer positiv förändring i dagens skolpolitik.

Läs mer...

söndag 3 april 2011

Nonchalant moderat som suttit i samtal med ROHUS "kan inget om hemundervisning"

Gerdau fick en alldeles för svår fråga...
Läs Mischas inlägg från dagens Öppet hus i Riksdagen:
En mycket ung frågeställare (som vi känner personligen) dök upp i frågestunden. Hon frågade:
Om Moderaterna är så för frihet, varför stöder de inte hemundervisning mer?
Mats Gerdau, som satt i Utbildningsutskottet, där man höll på i flera år med förslaget till ny skollag - som effektivt omöjliggjorde hemundervisning - fattar inte frågan, måste rättas, medger att han inte är så påläst om nya skollagen (!) och svarar sen INTE på frågan ens.
Läs mer här och se filmen

Läs mer...