Sverige allena i världen med att förbjuda hemundervisning

Sverige är enda demokratiska land i modern tid som uttryckligen valt att förbjuda all form av alternativ skolgång. I och med nya skollagen kriminaliseras ansvarsfulla föräldrar som vill ge barnen något av det absolut bästa som finns; en effektiv och anpassad undervisning. Hemundervisning är en växande och framgångsrik trend i många länder.
Idag aktualiserar Dagens eko hemundervisning i USA, där fler än två miljoner barn hemundervisas, vilket visar på mer än en fördubbling av antalet elever under en tioårsperiod. På liknande sätt ökar intresset i flertalet andra länder, även Sverige. Dock leder svårigheterna med att få tillstånd att hemundervisa i Sverige till att flera familjer går i politisk exil. Bara under senaste året har minst tio svenska familjer valt att flytta utomlands för att kunna fortsätta med hemundervisning.
Svenskt förbud mot hemundervisning finner sin enda likhet med och inspiration hos Tysklands skollag, där hemundervisning förbjöds 1938, under inflytande av dåvarande Führer, en lag som fortfarande gäller. Politiken var att alla skulle skolas utifrån samhällets ideologi och synsätt.