En 2000-talets demokratirörelse

Läsvärt: Får familjen Sandberg hemundervisa?
I majoriteten av världens demokratier är hemundervisning tillåtet – till exempel i våra nordiska grannländer, i de anglosaxiska länderna och i de flesta europeiska länder inklusive de forna öststaterna.
Läs hela artikeln på strategier.se