Uppsala: Talarkväll om hemundervisning 17/10

Jonas Himmelstrand, ordförande för ROHUS, Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige, kommer att tala över ämnet ”Hemundervisning – lackmustestet för en demokrati”.  Ämnet är högaktuellt då Sverige som enda demokrati i världen, i och med den nya skollagen har förbjudit hemundervisning.
För plats, tid och mer info, se länk.