Leaving Home: New Law Forces Home- Schoolers To Fight Or Flee Sweden

Länkar till artikel skriven av Alex Newman i tidskriften Liberty. Texten är på engelska och handlar bland annat om hur svenska familjer antingen tvingas söka asyl i utlandet eller stanna kvar och kämpa mot myndigheterna för rätten att få bedriva hemundervisning.