"Förbud ger inget gott samhälle"

Länkar till läsvärd artikel om hemundervisning publicerad i Världen idag. Länkar också till inscannade bilder på Neo-artikeln. Ett kort citat: "I senaste numret av magasinet Neo (nr 4/2011) har jag gjort ett längre reportage om hemundervisade elever. Medan utbildningsdepartementet hävdar att det är omöjligt för några föräldrar att erbjuda en utbildning på högstadienivå, har jag träffat unga svenskar som hemskolats i USA ända in på elit-universiteten. På grund av en strikt lagstiftning, döms föräldrar i Sverige till dryga böter för att de undervisar sina barn, oavsett om barnen lär sig mer och kan lägga mer energi på andra aktiviteter vid sidan om, vilket mycket tyder på."