Föräldrar får inte undervisa i hemmet


Föräldrarna får inte undervisa sina barn i hemmet.
– De skäl de tar upp räcker inte för att beviljas hemundervisning, säger Anki Rooslien.