Inlägg

Föräldrar får inte undervisa i hemmet

"Förbud mot religiösa friskolor strider mot Europakonventionen"

"Förbud ger inget gott samhälle"