söndag 28 augusti 2011

Föräldrar får inte undervisa i hemmet


Föräldrarna får inte undervisa sina barn i hemmet.
– De skäl de tar upp räcker inte för att beviljas hemundervisning, säger Anki Rooslien.

Läs mer...

lördag 20 augusti 2011

"Förbud mot religiösa friskolor strider mot Europakonventionen"

Att läsa på Newsmill: Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, kräver att alla friskolor avvecklas med motiveringen att de strider mot skollagen och grundlagen. Men ett förbud mot religiösa friskolor strider mot flera internationella konventioner, skriver läraren Ulf Silfverling.

Läs mer...

tisdag 2 augusti 2011

"Förbud ger inget gott samhälle"

Länkar till läsvärd artikel om hemundervisning publicerad i Världen idag. Länkar också till inscannade bilder på Neo-artikeln. Ett kort citat: "I senaste numret av magasinet Neo (nr 4/2011) har jag gjort ett längre reportage om hemundervisade elever. Medan utbildningsdepartementet hävdar att det är omöjligt för några föräldrar att erbjuda en utbildning på högstadienivå, har jag träffat unga svenskar som hemskolats i USA ända in på elit-universiteten. På grund av en strikt lagstiftning, döms föräldrar i Sverige till dryga böter för att de undervisar sina barn, oavsett om barnen lär sig mer och kan lägga mer energi på andra aktiviteter vid sidan om, vilket mycket tyder på."

Läs mer...