Varför röstade kd ja?

Olika röster inom Kristdemokraterna har på senare tid uttalat stöd för hemundervisning. Nu senast är det Elinor Petersen som i sin blogg konstaterar att Sverige måste följa Europakonventionen: Ja, vi måste faktiskt ändå acceptera Europakonventionen, som vi har ratificerat, som trots vad Yvonne Andersson hävdar, står över svensk lag, och garanterar hemundervisning som ett alternativ för de föräldrar som hellre själva undervisar sina barn än utnyttjar skolan som utbildningsinstans.
Det har inte gått mer än ett år sedan samtliga kristdemokrater i riksdagen tillsammans med alliansen röstade igenom den nya skollagen som nu trätt i kraft. Trots tydliga varningar om vilka konsekvenser lagen kommer att få valde partiet att i solidaritet med alliansen trycka på ja-knappen, och i ett svep kriminalisera ett stort antal ansvarstagande familjer, vilka värnar om sina barns utbildning och fostran. Redan har omkring 10 procent av Sveriges aktiva hemundervisare valt att gå i exil. Skrämmande!