Politisk förföljelse i Sverige - 10 familjer har redan känt sig tvingade lämna landet

Konsekvenserna av den nya skollagen som trädde i kraft 1 juli i år har redan börjat visa sig. Familjer som valt att undervisa sina barn genom hemundervisning kriminaliseras, och för att undkomma förföljelse från myndigheter med hot om att bötfällas, ifrågasättas och motarbetas av myndigheter, har redan 10 familjer lämnat Sverige.
- Man vill inte sluta med något som man upplever ger barnen så oerhört mycket, säger Jonas Himmelstrand, ordförande för hem­undervisningsorganisationen Rohus till tidningen Världen idag.
 Jonas Himmelstrand är besviken på utvecklingen. 
– Det vi betonade i vår remiss, men som man verkar ha ignorerat, är att man inte hemundervisar för att man ogillar läroplanen eller utifrån en ideologi. Det handlar om att man tänker annorlunda pedagogiskt, säger han och tillägger att det i höst kommer besked om huruvida det svenska förbudet är förenligt med EU:s regler. Sverige och Tyskland är de enda länder som förbjudit hemundervisning.
En av familjerna som lämnat Sverige är Hammarnejds, vilka nu är bosatta på Åland. Mischa berättar för Världen idag:
– Vi kände att vi inte skulle orka fajtas med kommun och skola. Samtidigt visste vi att det här är något som vi verkligen vill göra.
Han menar att hem­undervisningen betyder långt mer än strikt kunskaps­inlärning.
– Det har homogeniserat hela vår familj. Det fungerar bra dygnet runt, livet blir fantastiskt när man slipper jäkt och stress och att allt måste vara inrutat efter klockan.

Mischa bloggar om hemundervisning i politisk exil.